IMPORTÉR AUTOLAKŮ PPG A NEXA DO ČR

Spotřebitelské spory

Informace pro spotřebitele:

V případě, že dojde mezi Spectrum Franěk s.r.o. a spotřebitelem
ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy ke zboží nebo ze smlouvy
o poskytnutí služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz