Legislativa

Na nás se můžete spolehnout, hrajeme vždy fair play. Dodržování zákonů a aktuálních legislativních předpisů je pro nás samozřejmost. A tak to je i s našimi službami a zbožím.

Domluvit konzultaci
Chráníme životní prostředí

Pomáháme lakovnám plnit ekologické požadavky

Velkou pozornost věnujeme problematice VOC (těkavých organických sloučenin), proto všechny výrobky, které prodáváme, vyhovují v tomto ohledu legislativě. Zákazníkům, na základě jejich specifikace, dokážeme nabídnout nejlepší řešení splňující požadované limity VOC. Chemické složení a obsah VOC výrobku dokládáme bezpečnostním listem.

Zároveň dodržujeme zásady správného nakládání s odpady a chemickými látkami zahrnující správné skladování, manipulaci a likvidaci těchto látek. Jsme zapojeni do systému EKO-KOM, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.

Udržitelnost

Zákazníkům vždy dokážeme nabídnout ekologickou variantu výrobku s minimálním dopadem na životní prostředí.

Energetická efektivita

Návrhem kombinace lakovacího systému, technologie a podmínek lakování a sušení dokážeme u zákazníka snížit spotřebu energie.

Ověřená kvalita

V případě potřeby doložíme složení a kvalitu prodávaných výrobků požadovanými atesty a certifikáty.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

Nabízíme širokou škálu ochranných prostředků a pomůcek různých stupňů ochrany používaných v lakovnách. S výběrem rádi poradíme.

Snižujeme energetickou stopu

Pomáháme lakovnám snižovat náklady

Intenzivně se zabýváme i energetickou efektivitou, kdy návrhem lakovacího systému, výběrem odpovídající technologie a nastavením podmínek lakování a sušení dokážeme u zákazníka významně snížit energetickou náročnost celého procesu.

Podle §37k odstavce 3 o zpětném odběru elektrozařízení umožňujeme našim zákazníkům odevzdat již nepotřebné elektrozařízení. Recyklaci a likvidaci nepotřebného elektrozařízení realizujeme prostřednictvím společnosti REMA Systém, a.s.

Zlepšujeme pracovní podmínky

Ochrana zdraví
a bezpečnost práce

Svým zákazníkům dokážeme poradit v oblasti bezpečnosti práce v provozovnách, kde se provádí lakování. Doporučíme vhodné ochranné pomůcky a prostředky a použití zařízení zlepšujících pracovní podmínky.

Ručíme za kvalitu

Pomáháme lakovnám mít spokojené zákazníky

Prostřednictvím nabízených výrobků a služeb pomáháme svým zákazníkům trvale dosahovat vysokých standardů kvality práce v lakovnách. Na základě požadavků na finální povrchovou úpravu, technologické a technické možnosti a vybavení lakovny poradíme s výběrem optimálního lakovacího systému a vhodné aplikační technologie.

Naši technici poradí a navrhnou řešení, i pokud se zákazníkovi nedaří zcela dosáhnout požadovaného výsledku se zakoupeným lakovacím systémem.

Chráníme spotřebitele

Poskytujeme kompletní informace

Zákazníkům poskytujeme kompletní informace o prodávaných výrobcích. Podle požadavků zákazníka dodáme vedle standardního technického či bezpečnostního listu i další potřebnou dokumentaci, jako jsou např. různé atesty, prohlášení o shodě a certifikáty.

V rámci své obchodní činnosti dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé pod zkratkou GDPR.

Obchodní podmínky detailně popisujeme v samostatném oddíle našich webových stránek.

Kompletní informace

Máme zavedený certifikovaný systém řízení kvality ISO 9001 a environmentálního managementu ISO 14001.

Certifikát

Pomůžeme vám s legislativou

Potřebujete-li zaslat potřebnou dokumentaci k výrobku či poradit s výběrem produktu, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím našeho formuláře.

Jsme specialisté v oblasti barev

spectrum@spectrum-franek.cz +420 483 368 611

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.

Ostatní služby

Koloristika

Přesná identifikace barevného odstínu je pro lakovnu zásadní.

Školicí centrum

Pravidelně organizujeme odborná školení. S námi můžete profesně růst.

Technická podpora

Poradíme, abyste byli vždy s výsledkem lakování 100% spokojeni.

PPG
NEXA Autocolor
PPG Delfleet One
Quickline
MaxMeyer
PPG Selemix
PPG Protective & Marine
3M