Výhradní importér autolaků PPG do ČR

Kontakty

Jablonec nad Nisou - centrála Praha - pobočka Písek - pobočka Prostějov - pobočka Hradec Králové - pobočka

Spectrum Franěk, s.r.o.
Janovská 4
46605 Jablonec nad Nisou

spectrum@spectrum-franek.cz

tel.:      +420 483 368 611
gsm:    +420 602 487 600
fax:      +420 483 368 699
Prodejna: +420 483 368 604


IČ:    40230767
DIČ:    CZ40230767

Bankovní spojení
6067193/0300 (ČSOB)

Firemní identita (logotyp a grafický manuál)

Spotřebitelské spory

Vedení firmy

Ivo Franěk
jednatel společnosti
ifranek@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 11
Jan Duňka
obchodní ředitel
jdunka@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 37
Ladislava Řípová
ekonomická ředitelka
lripova@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 46

Centrála Jablonec nad Nisou

Iveta Soukupová
sekretariát, asistentka jednatele
isoukupova@spectrum-franek.cz +420 483 36 83 16, +420 602 318 980
Veronika Geislerová
marketingová podpora
vgeislerova@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 18, +420 602 893 647
Jan Hübner
IT specialista
jhubner@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 36
Ing. Anna Klasová
manažerka kvality a environmentu
aklasova@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 83, +420 606 742 064
Josef Pustai
vedoucí logistiky
jpustai@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 01, +420 602 447 348
Eva Macháčková
referentka logistiky
emachackova@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 44, +420 724 850 642
Eva Havelková
účetní
ehavelkova@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 56
Jiřina Ferstlová
objednávky, fakturace
jferstlova@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 22
Barbora Fabiánová
objednávky, fakturace
bfabianova@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 33

Technická podpora

Tomáš Kalivoda
technik, školitel
tkalivoda@spectrum-franek.cz +420 602 791 814
Václav Šlauf
technik, školitel
vslauf@spectrum-franek.cz +420 602 185 713
Lukáš Novák
kolorista - autolaky
micharna@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 26
Michal Husár
kolorista - autolaky
micharna@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 26
Jakub Kalina
kolorista - průmyslové barvy
micharnaprum@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 34
Lukáš Řípa
kolorista - průmyslové barvy
micharnaprum@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 34

Obchodní zástupci

Jiří Zlatuška
vedoucí divize autolaků
jzlatuska@spectrum-franek.cz +420 606 621 456
Michal Jégr
autolaky, průmyslové barvy
Liberecký kraj, Středočeský kraj
mjegr@spectrum-franek.cz +420 602 446 351
Jakub Šmídmajer
autolaky, průmyslové barvy
Liberecký kraj, Ústecký kraj
jsmidmajer@spectrum-franek.cz +420 724 063 084
Šárka Češková
autolaky, průmyslové barvy
Liberecký kraj, Středočeský kraj
sceskova@spectrum-franek.cz +420 778 077 755
Veronika Hrušková
autolaky
Praha, Středočeský kraj
vhruskova@spectrum-franek.cz +420 724 344 392
Miloslav Hrádek
autolaky, průmyslové barvy
Praha, Středočeský kraj
mhradek@spectrum-franek.cz +420 602 162 246
Dalibor Tuž
vedoucí průmyslové divize
dtuz@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 76, +420 606 688 422
Jan Kapic
průmyslové barvy
celá ČR
jkapic@spectrum-franek.cz +420 724 850 644
Martin Havel
průmyslové barvy
celá ČR
mhavel@spectrum-franek.cz +420 602 446 352
Stanislav Šimon
letecký průmysl
celá ČR
ssimon@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 38, +420 724 731 946
Ladislav Porcal
vedoucí pobočky Hradec Králové
Královéhradecký kraj
lporcal@spectrum-franek.cz +420 602 168 552
Luboš Fejkl
autolaky, průmyslové barvy
Královéhradecký kraj
lfejkl@spectrum-franek.cz +420 725 058 977
Pavel Janoušek
autolaky, průmyslové barvy
Královéhradecký kraj
pjanousek@spectrum-franek.cz +420 724 850 643
Jakub Formánek
autolaky, průmyslové barvy
Královéhradecký kraj
jformanek@spectrum-franek.cz +420 777 520 880
Lukáš Levora
vedoucí pobočky Písek
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj
llevora@spectrum-franek.cz +420 602 755 020
Jiří Hamouz
autolaky, průmyslové barvy
Karlovarský kraj, Plzeňský kraj
jhamouz@spectrum-franek.cz +420 727 875 201
Vít Hrubý
autolaky, průmyslové barvy
Morava
vhruby@spectrum-franek.cz +420 606 688 303
Pavel Přikryl
autolaky, průmyslové barvy
Morava
pprikryl@spectrum-franek.cz +420 774 447 806
Jiří Lehnert
autolaky, průmyslové barvy
Morava
jlehnert@spectrum-franek.cz +420 770 168 737
Martin Banaš
průmyslové barvy
Slovenská republika
mbanas@spectrum-franek.cz +421 940 322 722

Jablonec nad Nisou - prodejna

Janovská 4 , 46605  Jablonec nad Nisou
tel. +420 483 36 86 03, +420 483 36 86 04
fax. +420 483 36 86 99
prodejna@spectrum-franek.cz

Hanna Fabiánová
prodavačka
hfabianova@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 04, +420 725 964 694
Marie Kořínková
prodavačka
prodejna@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 04, +420 725 964 694
Josef Just
prodavač
prodejna@spectrum-franek.cz +420 483 36 86 04

Praha - kanceláře

areál ČKD
Kolbenova 609/40, 190 00 Praha 9 Vysočany

tel. +420 281 927 686
spectrum.ph@spectrum-franek.cz

Miloslav Hrádek
obchodní zástupce
mhradek@spectrum-franek.cz +420 602 162 246

Prostějov - pobočka

Ječmínkova 1, 796 01 Prostějov
tel. +420 582 337 901
fax. +420 582 334 421
spectrum.pv@spectrum-franek.cz

Dagmar Dostálová
vedoucí pobočky
spectrum.pv@spectrum-franek.cz +420 582 337 901, +420 606 688 302
Vít Hrubý
obchodní zástupce
vhruby@spectrum-franek.cz +420 606 688 303
Pavel Přikryl
obchodní zástupce
pprikryl@spectrum-franek.cz +420 774 447 806
Jiří Lehnert
obchodní zástupce
jlehnert@spectrum-franek.cz +420 770 168 737
Jiří Smítal
pracovník logistiky, kolorista

Písek - prodejna

Pražská 286, 397 01 Písek
tel. +420 382 211 875
fax. +420 382 211 875
pisek@spectrum-franek.cz

Lukáš Levora
vedoucí pobočky
spectrum.pk@spectrum-franek.cz +420 602 755 020
Zuzana Jindová
obchodní referent
pisek@spectrum-franek.cz +420 382 211 875, +420 602 446 353
David Čejka
pracovník logistiky, kolorista
pisek@spectrum-franek.cz +420 382 211 875
Petr Hoštička
obchodní zástupce
phosticka@spectrum-franek.cz +420 778 077 221
Luboš Machovský
pracovník skladu a logistiky
pisek@spectrum-franek.cz

Hradec Králové - pobočka

Dvorská 678, 503 01 Hradec Králové
tel. +420 495 521 138
fax. +420 495 521 138
spectrum.hk@spectrum-franek.cz

Ladislav Porcal
vedoucí pobočky
lporcal@spectrum-franek.cz +420 495 521 138, +420 602 168 552
Šárka Jakubcová
obchodní referent
spectrum.hk@spectrum-franek.cz +420 495 521 138, +420 724 539 991
Luboš Fejkl
obchodní zástupce
lfejkl@spectrum-franek.cz +420 725 058 977
Pavel Janoušek
obchodní zástupce
pjanousek@spectrum-franek.cz +420 724 850 643
Jakub Formánek
obchodní zástupce
jformanek@spectrum-franek.cz +420 777 520 880
Patrik Kozel
pracovník logistiky